Aktuality

Zmena adresy
Presťahovali sme sa v Košiciach na novú adresu na Tomášikovu ulicu 136/35.
1. 5. 2022
Spustenie domény
Spúšťame doménu finexpertsk.sk, ktorá Vám sprostredkuje aktuálne zmeny v zákonoch a informácie o našich službách.
10. 9. 2012

O nás

Naša spoločnosť bola založená v roku 2004 v Košiciach. Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 15353/V. V roku 2010 sme otvorili pobočku v Bratislave.

Sme členmi Slovenskej komory audítorov a Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2006 vlastníme osvedčenia v špecializáciách: daň z príjmov PO, daň z príjmov FO, daň z pridanej hodnoty, daňové spory, daňová optimalizácia, previerky daní. Členom Slovenskej komory audítorov sme od roku 2006.